Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Patron im. Bogdana Chełmickiego

Adres Technikum Uzupełniające

Nowy Rynek 20
Miejscowość Rypin
Kod pocztowy 87-500
Gmina miasto Rypin
Powiat rypiński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające

542802405
Strona
Regon 91094961300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające znajduje się w miejscowości Rypin pod adresem Nowy Rynek 20. Telefon do szkoły to 542802405. Fax: 542802405. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terenie gminy Rypin, powiat rypiński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.zsnr3rypin.plocman.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 91094961300000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczących się w placówce to 82, z czego 16 to uczennice, a 66 to uczniowie. Powiat rypiński ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1021 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół średnich o profilu technicznym (204,2 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Mapa