Europejskie Technikum Fryzjerskie


Najważniejsze informacje - Europejskie Technikum Fryzjerskie

Adres Europejskie Technikum Fryzjerskie

Kruszwicka 8A
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 53-652
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Europejskie Technikum Fryzjerskie

713493704
Strona
Regon 02196197300000
Organ prowadzący Robert Burszewski

Europejskie Technikum Fryzjerskie znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kruszwicka 8A. Numer tel. do technikum to 713493704. Szkoła średnia techniczna mieści się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.ecks.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 02196197300000. Organ rejestracyjny dla Europejskie Technikum Fryzjerskie to miasto na prawach powiatu.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 30 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 6182 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół średnich technicznych (206,07 na placówkę), a średnia w województwie to 207,34 (37735 uczniów na 182 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr