Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Patron im. Księcia Jerzego II Piasta

Adres Technikum Nr 3

Kamienna 3
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

774162507
Regon 53238560800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Kamienna 3. Numer tel. do technikum to 774162507. Numer faksu: 774162507. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terytorium gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zsbbrzeg.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 53238560800000.

Kursant szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 250, z czego 78 to kursantki, a 172 stanowili kursanci. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo opolskie - 85. Na 1457 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (85,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 168,78 (14346 wychowanków na 85 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr