Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Patron im. Księcia Jerzego II Piasta

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Kamienna 3
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

774162507
Regon 53233775600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Kamienna 3. Numer telefonu do szkoły to 774162507. Nr fax: 774162507. Szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zsbbrzeg.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 53233775600000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 241, z czego 81 to słuchaczki, a 160 stanowili słuchacze. Powiat brzeski ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo opolskie - 64. Na 425 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (60,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 95,89 (6137 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 64 placówek).

Mapa