Techikum W Lubinie


Najważniejsze informacje - Techikum W Lubinie

Adres Techikum W Lubinie

Marii Skłodowskiej- Curie 72
Miejscowość Lubin
Kod pocztowy 59-300
Gmina miasto Lubin
Powiat lubiński
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Techikum W Lubinie

768478737
Strona
Regon 39093663000001
Organ prowadzący Samorząd województwa

Techikum W Lubinie mieści się w miejscowości Lubin pod adresem Marii Skłodowskiej- Curie 72. Numer tel. do technikum to 768478737. Faks: 768478737. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Lubin, powiat lubiński , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem zsp.lubin.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 39093663000001.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 27, z czego 24 stanowiły kursantki, a 3 stanowili słuchacze. Powiat lubiński ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 2112 uczniów w powiecie przypada 9 innych techników (234,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 207,34 (37735 kursantów na 182 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr