Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Wyszyńskiego 2
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

896464297
Strona
Regon 51963230400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Ostróda pod adresem Wyszyńskiego 2. Numer telefonu do szkoły to 896464297. Faks: 896462812. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technikum można odwiedzić pod adresem www.ckuostroda.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 51963230400000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat ostródzki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1851 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich o profilu technicznym (168,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 uczniów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr