Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Adres Technikum Nr 2

SPORTOWA 1
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2

896463753
Strona
Regon 51956023700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 2 znajduje się w miejscowości Ostróda pod adresem SPORTOWA 1. Numer tel. do technikum to 896463753. Nr faksu: 896463753. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem http;//republika.pl/ekonomikostr. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 51956023700000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 614, z czego 358 stanowiły uczennice, a 256 to uczniowie. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1851 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich technicznych (168,27 na placówkę), a średnia w województwie to 170,28 (21626 kursantów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr