Szkoła Podstawowa W Wylatowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wylatowie

Patron Jan Kochanowski

Adres Szkoła Podstawowa W Wylatowie

29
Miejscowość Wylatowo
Kod pocztowy 88-342
Gmina Mogilno
Powiat mogileński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wylatowie

523158721
Regon 00115593400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wylatowie znajduje się w miejscowości Wylatowo pod adresem 29. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 523158721. Nr faksu: 523158721. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Mogilno, powiat mogileński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej znajdziemy pod adresem sp.wylatowo.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115593400000.

Szkoła Podstawowa W Wylatowie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 101, z czego 57 stanowiły dziewczynki, a 44 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1,4. Powiat mogileński ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 2982 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (129,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wylatowo: 2
  • w gminie Mogilno: 17
  • powiat mogileński: 31
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa