Lod


Najważniejsze informacje - Lod

Patron Jan III Sobieski

Adres Lod

Sobieskiego 20
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Lod

614261371
Regon 63447589600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Lod znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Sobieskiego 20. Telefon do szkoły to 614261371. Nr faksu: 614261371. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 63447589600000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów uczących się w placówce wynosiła 78, z czego 45 stanowiły licealistki, a 33 stanowili wychowankowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 21 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 2284 uczniów w powiecie przypada 21 innych licealnych szkół średnich (108,76 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,14 (53259 uczniów na 554 placówek).

Mapa