Szkoła Podstawowa Nr 8


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 8

Patron im.Bohaterów Westerplatte

Adres Szkoła Podstawowa Nr 8

Serbinowska 22a
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 8

627646893
Strona
Regon 25128280500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 8 znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Serbinowska 22a. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 627646893. Fax: 627646893. Instytucja szkolna mieści się na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp8.za. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 25128280500000.

Szkoła Podstawowa Nr 8 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 499, z czego 241 to dziewczynki, a 258 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 44 nauczycieli, z czego 36 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4,5. Powiat kalisz ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 6224 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (282,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kalisz: 36
  • w gminie Kalisz: 36
  • powiat Kalisz: 36
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa