Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Franciszkańska 5A
Miejscowość Sosnowiec
Kod pocztowy 41-200
Gmina miasto Sosnowiec
Powiat Sosnowiec
Województwo śląskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Regon 27809147000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy mieści się w miejscowości Sosnowiec pod adresem Franciszkańska 5A. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Sosnowiec, powiat Sosnowiec , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 27809147000000.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 52, z czego 22 stanowiły uczennice, a 30 to uczniowie. Powiat sosnowiec ma zarejestrowane 96 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 750 uczniów w powiecie przypada 96 innych placówek edukacyjnych (7,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,25 (14365 uczniów na 1742 placówek).

Mapa