Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej W Kaczórkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej W Kaczórkach

Adres Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej W Kaczórkach

92
Miejscowość Kaczórki
Kod pocztowy 22-440
Gmina Krasnobród
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej W Kaczórkach

846607590
Strona
Regon 00113444100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej W Kaczórkach mieści się w miejscowości Kaczórki pod adresem 92. Numer tel. do szkoły to 846607590. Faks: 846608928. Placówka szkolna działa na obszarze gminy Krasnobród, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem szkolakaczorki.interia.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00113444100000.

Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej W Kaczórkach uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 109, z czego 52 stanowiły uczennice, a 57 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,75. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kaczórki: 1
  • w gminie Krasnobród: 3
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa