Publiczne Gimnazjum W Szewni Górnej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Szewni Górnej

Adres Publiczne Gimnazjum W Szewni Górnej

21A
Miejscowość Szewnia Górna
Kod pocztowy 22-442
Gmina Adamów
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 95121395200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Szewni Górnej znajduje się w miejscowości Szewnia Górna pod adresem 21A. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Adamów, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 95121395200000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 82, z czego 41 stanowiły dziewczynki, a 41 to chłopcy. Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek gimnazjalnych (122,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-1.64-1.76-4.44
20081.760.55-0.84
20093.73-0.251.25
2010-6.24-0.79-5.69
2011-10.19-1.27-6.71
Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-3.8-1.67-4.3
20085.970.232.34
20091.72-0.372.41
20102.660.10.38
2011-2.471.02-3.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum