Gimnazjum W świedziebni


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Świedziebni

Patron im. św. Stanisława Kostki

Adres Gimnazjum W Świedziebni

nie ma 51A
Miejscowość Świedziebnia
Kod pocztowy 87-335
Gmina Świedziebnia
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Świedziebni

564947620
Regon 87119334900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W świedziebni znajduje się w miejscowości Świedziebnia pod adresem nie ma 51A. Telefon do gimnazjum to 564947620. Faks: 564947621. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Świedziebnia, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 87119334900000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 212, z czego 100 to uczennice, a 112 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 2783 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (173,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Świedziebnia: 2
  • w gminie Świedziebnia: 3
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.01-2.912.01
20062.69-3.132.69
2007-2.13-2-2.13
20083.26-0.373.26
20095.65-0.145.65
2010-3.05-0.45-3.05
20110.870.330.87
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056-1.486
20064.61-0.364.61
20070.59-1.450.59
20085.90.335.9
20094.10.734.1
20100.861.060.86
20115.10.795.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum