Szkoła Podstawowa W Sławoszewie Z Siedzibą W Parzewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sławoszewie Z Siedzibą W Parzewie

Adres Szkoła Podstawowa W Sławoszewie Z Siedzibą W Parzewie

Parzew 6A
Miejscowość Sławoszew
Kod pocztowy 63-220
Gmina Kotlin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sławoszewie Z Siedzibą W Parzewie

627406235
Regon 00117171000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sławoszewie Z Siedzibą W Parzewie znajduje się w miejscowości Sławoszew pod adresem Parzew 6A. Telefon do szkoły to 627406235. Jednostka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Kotlin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00117171000000.

Szkoła Podstawowa W Sławoszewie Z Siedzibą W Parzewie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 108, z czego 48 to uczennice, a 60 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,4. Powiat jarociński ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3823 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (123,32 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sławoszew: 1
  • w gminie Kotlin: 7
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa