Szkoła Podstawowa W Magnuszewicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Magnuszewicach

Adres Szkoła Podstawowa W Magnuszewicach

Magnuszewice 17
Miejscowość Magnuszewice
Kod pocztowy 63-220
Gmina Kotlin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Magnuszewicach

627405412
Regon 00117172600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Magnuszewicach znajduje się w miejscowości Magnuszewice pod adresem Magnuszewice 17. Nr tel. do szkoły podstawowej to 627405412. Placówka szkolna znajduje się na terenie gminy Kotlin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00117172600000.

Szkoła Podstawowa W Magnuszewicach naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 48, z czego 23 to uczennice, a 25 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat jarociński ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3823 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (123,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Magnuszewice: 1
  • w gminie Kotlin: 7
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa