Przedszkole Publiczne W Kotlinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Kotlinie

Adres Przedszkole Publiczne W Kotlinie

M. Konopnickiej 22
Miejscowość Kotlin
Kod pocztowy 63-220
Gmina Kotlin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Kotlinie

627405425
Regon 25159008500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Kotlinie mieści się w miejscowości Kotlin pod adresem M. Konopnickiej 22. Numer tel. do przedszkola to 627405425. Fax: 627405425. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Kotlin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 25159008500000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 174, z czego 83 to dziewczynki, a 91 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat jarociński ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1398 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (58,25 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kotlin: 3
  • w gminie Kotlin: 7
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa