Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Wola Książęca


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Wola Książęca

Patron Kornel Makuszyński

Adres Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Wola Książęca

103
Miejscowość Wola Książęca
Kod pocztowy 63-220
Gmina Kotlin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00117189600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Wola Książęca znajduje się w miejscowości Wola Książęca pod adresem 103. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Kotlin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00117189600000.

Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Wola Książęca przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 123, z czego 70 stanowiły uczennice, a 53 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,33. Powiat jarociński ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3823 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (123,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wola Książęca: 2
  • w gminie Kotlin: 7
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa