Szkoła Podstawowa W Lutyni


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Lutyni

Adres Szkoła Podstawowa W Lutyni

Lutynia 21 A
Miejscowość Dobrzyca
Kod pocztowy 63-330
Gmina Dobrzyca
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Lutyni

627414318
Regon 00117373100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Lutyni znajduje się w miejscowości Dobrzyca pod adresem Lutynia 21 A. Nr tel. do szkoły to 627414318. Numer fax: 627414318. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Dobrzyca, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00117373100000.

Szkoła Podstawowa W Lutyni naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 46, z czego 26 to uczennice, a 20 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4117 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (128,66 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dobrzyca: 2
  • w gminie Dobrzyca: 10
  • powiat pleszewski: 22
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa