Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kotlinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kotlinie

Patron im. Marii Konopnickiej

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kotlinie

M. Konopnickiej 22
Miejscowość Kotlin
Kod pocztowy 63-220
Gmina Kotlin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kotlinie

627405425
Strona
Regon 00060041500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kotlinie znajduje się w miejscowości Kotlin pod adresem M. Konopnickiej 22. Numer tel. do szkoły podstawowej to 627405425. Numer fax: 627405425. Szkoła podstawowa mieści się na terytorium gminy Kotlin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.spkotlin.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00060041500000.

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kotlinie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 246, z czego 118 stanowiły dziewczynki, a 128 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 22 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,4. Powiat jarociński ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3823 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (123,32 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kotlin: 3
  • w gminie Kotlin: 7
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa