Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego W Dobieszczyźnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego W Dobieszczyźnie

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego W Dobieszczyźnie

brak 32
Miejscowość Dobieszczyzna
Kod pocztowy 63-210
Gmina Żerków
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego W Dobieszczyźnie

627402701
Regon 00122875100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego W Dobieszczyźnie mieści się w miejscowości Dobieszczyzna pod adresem brak 32. Telefon do szkoły to 627402701. Nr fax: 627402701. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Żerków, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00122875100000.

Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego W Dobieszczyźnie naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 138, z czego 78 to uczennice, a 60 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 6,5. Powiat jarociński ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3823 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (123,32 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dobieszczyzna: 1
  • w gminie Żerków: 5
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa