Szkoła Podstawowa W Głużku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Głużku

Adres Szkoła Podstawowa W Głużku

Głużek 69
Miejscowość Głużek
Kod pocztowy 06-521
Gmina Wiśniewo
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Głużku

236558006
Strona
Regon 00115656600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Głużku znajduje się w miejscowości Głużek pod adresem Głużek 69. Numer telefonu do szkoły to 236558006. Nr faksu: 236558006. Placówka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Wiśniewo, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły można znaleźć pod adresem www.szkolagluzek.ovh.org. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00115656600000.

Szkoła Podstawowa W Głużku przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 79, z czego 45 stanowiły dziewczynki, a 34 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat mławski ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4980 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (150,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Głużek: 1
  • w gminie Wiśniewo: 3
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa