Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Lipowcu Kościelnym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Lipowcu Kościelnym

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Lipowcu Kościelnym

212
Miejscowość Lipowiec Kościelny
Kod pocztowy 06-545
Gmina Lipowiec Kościelny
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Lipowcu Kościelnym

236555050
Strona
Regon 13044367900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Lipowcu Kościelnym mieści się w miejscowości Lipowiec Kościelny pod adresem - 212. Nr tel. do gimnazjum to 236555050. Numer fax: 236555050. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Lipowiec Kościelny, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimnazjum_lipowiec.republika.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 13044367900000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 179, z czego 104 to dziewczynki, a 75 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat mławski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2564 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (150,82 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lipowiec Kościelny: 2
  • w gminie Lipowiec Kościelny: 5
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.49-1.87-2.49
2006-3.6-2.58-3.6
2007-4.93-1.77-4.93
2008-1.82-3.14-1.82
2009-2.28-2.46-2.28
2010-3.55-3.83-3.55
2011-3.33-4.12-3.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.40.960.4
20060.65-2.410.65
2007-6.27-2.02-6.27
2008-0.81-3.11-0.81
20093.25-1.433.25
20101.53-2.61.53
20110.01-2.090.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa