Szkoła Podstawowa W łomi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Łomi

Adres Szkoła Podstawowa W Łomi

Łomia 109
Miejscowość Łomia
Kod pocztowy 06-500
Gmina Lipowiec Kościelny
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Łomi

236543659
Strona
Regon 00115899600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W łomi znajduje się w miejscowości Łomia pod adresem Łomia 109. Nr tel. do szkoły to 236543659. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Lipowiec Kościelny, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem splomia.edupage.org. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00115899600000.

Szkoła Podstawowa W łomi edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 69, z czego 37 to uczennice, a 32 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat mławski ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4980 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (150,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łomia: 1
  • w gminie Lipowiec Kościelny: 5
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa