Szkoła Podstawowa W Turzy Małej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Turzy Małej

Adres Szkoła Podstawowa W Turzy Małej

Turza Mała 15
Miejscowość Turza Mała
Kod pocztowy 06-545
Gmina Lipowiec Kościelny
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Turzy Małej

236556099
Strona
Regon 00115898000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Turzy Małej mieści się w miejscowości Turza Mała pod adresem Turza Mała 15. Telefon do szkoły podstawowej to 236556099. Numer fax: 236556099. Instytucja szkolna mieści się na terenie gminy Lipowiec Kościelny, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.spturza.w.interia.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00115898000000.

Szkoła Podstawowa W Turzy Małej edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 113, z czego 55 stanowiły uczennice, a 58 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1,4. Powiat mławski ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4980 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (150,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Turza Mała: 1
  • w gminie Lipowiec Kościelny: 5
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa