Szkola Podstawowa W Zabłędzy


Najważniejsze informacje - Szkola Podstawowa W Zabłędzy

Patron Jana Pawła II

Adres Szkola Podstawowa W Zabłędzy

000000000000000000000000000000 38a
Miejscowość Zabłędza
Kod pocztowy 33-170
Gmina Tuchów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkola Podstawowa W Zabłędzy

146522717
Regon 00120189300000
Organ prowadzący Gmina

Szkola Podstawowa W Zabłędzy znajduje się w miejscowości Zabłędza pod adresem 000000000000000000000000000000 38a. Telefon do szkoły podstawowej to 146522717. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Tuchów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00120189300000.

Szkola Podstawowa W Zabłędzy rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 80, z czego 35 stanowiły uczennice, a 45 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 0,8. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Zabłędza: 1
  • w gminie Tuchów: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa