Publiczna Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach

Patron ks.Prałat Władysław Gibała

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach

7
Miejscowość Piotrkowice
Kod pocztowy 33-170
Gmina Tuchów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach

146520409
Strona
Regon 12264087700000
Organ prowadzący Barbara Polek

Publiczna Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach mieści się w miejscowości Piotrkowice pod adresem 7. Nr tel. do szkoły to 146520409. Fax: 146520409. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Tuchów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sppiotrkowice.pl.tl. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 12264087700000. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Piotrkowicach przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 74, z czego 33 stanowiły dziewczynki, a 41 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,33. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Piotrkowice: 1
  • w gminie Tuchów: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa