Przedszkole Nr 391


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 391

Adres Przedszkole Nr 391

CZERNIAKOWSKA 20A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-714
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 391

228403114
Regon 01300299000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 391 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem CZERNIAKOWSKA 20A. Telefon do przedszkola to 228403114. Faks: 228403114. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300299000000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 100, z czego 42 to uczennice, a 58 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa