Szkoła Podstawowa W Zagości


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zagości

Adres Szkoła Podstawowa W Zagości

12a
Miejscowość Stara Zagość
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zagości

413571762
Strona
Regon 26063422300000
Organ prowadzący Ekorozwój Ponidzia

Szkoła Podstawowa W Zagości mieści się w miejscowości Stara Zagość pod adresem 12a. Telefon do szkoły to 413571762. Numer faksu: 413571762. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest fundacje. Serwis www jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spzagosc.superszkola.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 26063422300000. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa W Zagości to gmina.

Szkoła Podstawowa W Zagości rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 37, z czego 23 stanowiły uczennice, a 14 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,25. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 2173 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (98,77 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stara Zagość: 2
  • w gminie Pińczów: 16
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa