Szkoła Podstawowa W Czarnymlesie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Czarnymlesie

Adres Szkoła Podstawowa W Czarnymlesie

Czarnylas 150
Miejscowość Czarnylas
Kod pocztowy 63-421
Gmina Przygodzice
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Czarnymlesie

627335009
Regon 00117348700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Czarnymlesie znajduje się w miejscowości Czarnylas pod adresem Czarnylas 150. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 627335009. Nr fax: 627335009. Instytucja szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Przygodzice, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00117348700000.

Szkoła Podstawowa W Czarnymlesie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 66, z czego 38 stanowiły uczennice, a 28 to uczniowie. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 71 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 10470 uczniów w powiecie przypada 71 innych szkół podstawowych (147,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Mapa