Gimnazjum W Dębnicy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Dębnicy

Patron im. Polskich Olimpijczyków

Adres Gimnazjum W Dębnicy

Ostrowska 140
Miejscowość Dębnica
Kod pocztowy 63-421
Gmina Przygodzice
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Dębnicy

627350036
Regon 25159682800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Dębnicy znajduje się w miejscowości Dębnica pod adresem Ostrowska 140. Telefon do szkoły to 627350036. Numer faksu: 627350037. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Przygodzice, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsdebnica.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 25159682800000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 53, z czego 28 stanowiły dziewczynki, a 25 to uczniowie. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 29 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4853 uczniów w powiecie przypada 29 innych jednostek gimnazjalnych (167,34 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.67-0.380.19
2006-3.48-1.05-1.07
2007-8.28-0.3-2.13
2008-2.010.893.03
20091.620.411.15
2010-3.29-0.28-3.03
2011-5.14-0.04-2.98
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.79-0.39-1.2
2006-7.88-0.98-0.73
2007-10.29-1.14-2.75
2008-7.110.432.36
2009-3.55-0.85-1.86
2010-6.63-0.45-1.16
2011-8.63-1.07-3.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa