Publiczne Przedszkole "calineczka" W Czarnymlesie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole "Calineczka" W Czarnymlesie

Adres Publiczne Przedszkole "Calineczka" W Czarnymlesie

Czarnylas 124
Miejscowość Czarnylas
Kod pocztowy 63-421
Gmina Przygodzice
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole "Calineczka" W Czarnymlesie

627335018
Strona
Regon 25159890000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole "calineczka" W Czarnymlesie znajduje się w miejscowości Czarnylas pod adresem Czarnylas 124. Numer tel. do przedszkola to 627335018. Fax: 627335018. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Przygodzice, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole-calineczka.com. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 25159890000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 50, z czego 25 to uczennice, a 25 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 4. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 52 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 4578 uczniów w powiecie przypada 52 innych przedszkoli (88,04 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czarnylas: 1
  • w gminie Przygodzice: 5
  • powiat ostrowski: 91
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa