Publiczne Przedszkole W Dębnicy


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Dębnicy

Adres Publiczne Przedszkole W Dębnicy

Ostrowska 74
Miejscowość Dębnica
Kod pocztowy 63-421
Gmina Przygodzice
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Dębnicy

627337134
Regon 25159888500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Dębnicy mieści się w miejscowości Dębnica pod adresem Ostrowska 74. Numer tel. do przedszkola to 627337134. Przedszkole działa na obszarze gminy Przygodzice, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 25159888500000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 50, z czego 23 to uczennice, a 27 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 52 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 4578 uczniów w powiecie przypada 52 innych przedszkoli (88,04 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dębnica: 1
  • w gminie Przygodzice: 5
  • powiat ostrowski: 91
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa