Gimnazjum W Czarnymlesie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czarnymlesie

Adres Gimnazjum W Czarnymlesie

Czarnylas 150
Miejscowość Czarnylas
Kod pocztowy 63-421
Gmina Przygodzice
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Czarnymlesie

627335009
Regon 25159707000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czarnymlesie mieści się w miejscowości Czarnylas pod adresem Czarnylas 150. Numer telefonu do szkoły to 627335009. Fax: 627005009. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Przygodzice, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 25159707000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 34, z czego 20 to gimnazjalistki, a 14 stanowili gimnazjaliści. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 29 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4853 uczniów w powiecie przypada 29 innych jednostek gimnazjalnych (167,34 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.03-0.380.19
2006-8.04-1.05-1.07
2007-2.29-0.3-2.13
20085.530.893.03
2009-3.470.411.15
20100.14-0.28-3.03
2011-6.35-0.04-2.98
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.25-0.39-1.2
2006-1.17-0.98-0.73
20071.81-1.14-2.75
20081.650.432.36
2009-4.75-0.85-1.86
20107.16-0.45-1.16
2011-0.86-1.07-3.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum