Szkoła Podstawowa W Szklarce Przygodzickiej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Szklarce Przygodzickiej

Adres Szkoła Podstawowa W Szklarce Przygodzickiej

. 53a
Miejscowość Szklarka Przygodzicka
Kod pocztowy 63-500
Gmina Ostrzeszów
Powiat ostrzeszowski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Szklarce Przygodzickiej

627320659
Regon 00117394900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Szklarce Przygodzickiej mieści się w miejscowości Szklarka Przygodzicka pod adresem . 53a. Nr tel. do szkoły podstawowej to 627320659. Nr fax: 627320659. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00117394900000.

Szkoła Podstawowa W Szklarce Przygodzickiej przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 121, z czego 56 to uczennice, a 65 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat ostrzeszowski ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3977 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (128,29 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Szklarka Przygodzicka: 1
  • w gminie Ostrzeszów: 21
  • powiat ostrzeszowski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa