Gimnazjum W świecy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Świecy

Adres Gimnazjum W Świecy

SZKOLNA 5
Miejscowość Świeca
Kod pocztowy 63-430
Gmina Odolanów
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Świecy

627331036
Strona
Regon 30213713600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W świecy mieści się w miejscowości Świeca pod adresem SZKOLNA 5. Nr tel. do szkoły to 627331036. Numer faksu: 627331036. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Odolanów, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimswieca.odolanow.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 30213713600000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 68, z czego 33 to dziewczynki, a 35 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,28 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,36. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 29 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4853 uczniów w powiecie przypada 29 innych jednostek gimnazjalnych (167,34 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Świeca: 1
  • w gminie Odolanów: 12
  • powiat ostrowski: 91
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa