Szkoła Podstawowa W Borowem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Borowem

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa W Borowem

Długa 75
Miejscowość Borowe
Kod pocztowy 42-133
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Borowem

343170208
Regon 00119844100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Borowem mieści się w miejscowości Borowe pod adresem Długa 75. Numer telefonu do szkoły to 343170208. Faks: 343170208. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spborowe.vizz.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00119844100000.

Szkoła Podstawowa W Borowem przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 71, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 40 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,13. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 5351 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (121,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Borowe: 1
  • w gminie Wręczyca Wielka: 7
  • powiat kłobucki: 45
  • województwo śląskie: 2020

Mapa