Publiczna Szkoła Podstawowa W Grodzisku


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Grodzisku

Patron Eliza Orzeszkowa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Grodzisku

Kłobucka 1
Miejscowość Grodzisko
Kod pocztowy 42-130
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Grodzisku

343170202
Regon 15197769200024
Organ prowadzący Stow.na Rzecz Krzew. Kult. i Ośw. we Wsi Grodzisko

Publiczna Szkoła Podstawowa W Grodzisku mieści się w miejscowości Grodzisko pod adresem Kłobucka 1. Numer tel. do szkoły to 343170202. Szkoła podstawowa mieści się na terytorium gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 15197769200024. Organ rejestrujący dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Grodzisku to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Grodzisku rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 8, z czego 5 to dziewczynki, a 3 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,5 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 5351 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (121,61 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Grodzisko: 1
  • w gminie Wręczyca Wielka: 7
  • powiat kłobucki: 45
  • województwo śląskie: 2020

Mapa