Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron im. Stanislawa Ligonia

Adres Szkoła Podstawowa

Szkolna 3
Miejscowość Truskolasy
Kod pocztowy 42-134
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

343199054
Regon 00119857600002
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Truskolasy pod adresem Szkolna 3. Numer telefonu do szkoły to 343199054. Nr fax: 343199054. Instytucja szkolna mieści się na obszarze gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sptruskolasy.rebublika.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00119857600002.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 255, z czego 121 to dziewczynki, a 134 stanowili uczniowie. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 5351 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (121,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Mapa