Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Orzeł Biały

Adres Szkoła Podstawowa

Szkolna 1
Miejscowość Kuleje
Kod pocztowy 42-134
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

343199056
Regon 00119838100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Kuleje pod adresem Szkolna 1. Numer tel. do szkoły podstawowej to 343199056. Numer faksu: 343199056. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.kuleje.pl. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119838100000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 90, z czego 49 stanowiły dziewczynki, a 41 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 5351 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (121,61 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kuleje: 1
  • w gminie Wręczyca Wielka: 7
  • powiat kłobucki: 45
  • województwo śląskie: 2020

Mapa