Przedszkole W Węglowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Węglowicach

Adres Przedszkole W Węglowicach

2
Miejscowość Węglowice
Kod pocztowy 42-133
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Węglowicach

343181050
Regon 15002681300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Węglowicach mieści się w miejscowości Węglowice pod adresem 2. Telefon do przedszkola to 343181050. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 15002681300000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 69, z czego 32 to dziewczynki, a 37 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 27 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1957 uczniów w powiecie przypada 27 innych przedszkoli (72,48 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Węglowice: 1
  • w gminie Wręczyca Wielka: 7
  • powiat kłobucki: 45
  • województwo śląskie: 2020

Mapa