Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii W Bieżeniu


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii W Bieżeniu

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii W Bieżeniu

Szkolna 1
Miejscowość Bieżeń
Kod pocztowy 42-133
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii W Bieżeniu

343181203
Regon 15000266900530
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii W Bieżeniu znajduje się w miejscowości Bieżeń pod adresem Szkolna 1. Telefon do szkoły to 343181203. Numer faksu: 343181203. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły można znaleźć pod adresem www.spbiezen.szkolnastrona.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 15000266900530. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii W Bieżeniu to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii W Bieżeniu uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 87, z czego 45 stanowiły uczennice, a 42 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,6. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 5351 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (121,61 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bieżeń: 1
  • w gminie Wręczyca Wielka: 7
  • powiat kłobucki: 45
  • województwo śląskie: 2020

Mapa