Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Stanisława Ligonia

Adres Gimnazjum

Szkolna 3
Miejscowość Truskolasy
Kod pocztowy 42-134
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

343199054
Regon 15150645500003
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Truskolasy pod adresem Szkolna 3. Numer tel. do szkoły to 343199054. Faks: 343199054. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimtrusko.republika.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 15150645500003.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 162, z czego 67 stanowiły uczennice, a 95 stanowili gimnazjaliści. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 2632 uczniów w powiecie przypada 21 innych gimnazjów (125,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.97-0.93-1.02
2006-3.27-1.65-0.93
20070.561.212.8
2008-1.372.372.12
20090.91-0.610.78
2010-4.470.9-0.45
20112.460.884.63
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.060.60.7
2006-2.74-0.22-1.11
20070.25-0.25-0.48
2008-3.230.38-0.35
2009-0.0500.31
2010-2.92-0.92-2.22
20113.260.411.52

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa