Szkoła Podstawowa Nr 316


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 316

Patron im. Astrid Lindgren

Adres Szkoła Podstawowa Nr 316

Szobera 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-318
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 316

226657275
Strona
Regon 00106100900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 316 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Szobera 1. Telefon do szkoły to 226657275. Faks: 226657275. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem szkola316.waw.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00106100900000.

Szkoła Podstawowa Nr 316 uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 749, z czego 363 to dziewczynki, a 386 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 86 nauczycieli, z czego 72 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,14. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa