Przedszkole W Starych Babiach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Starych Babiach

Adres Przedszkole W Starych Babiach

Polna 40
Miejscowość Stare Babice
Kod pocztowy 05-082
Gmina Stare Babice
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Starych Babiach

227229130
Strona
Regon 01300391300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Starych Babiach mieści się w miejscowości Stare Babice pod adresem Polna 40. Numer tel. do przedszkola to 227229130. Fax: 227229130. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Stare Babice, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem 000000000000. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01300391300000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 116, z czego 51 to dziewczynki, a 65 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 43 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2608 uczniów w powiecie przypada 43 innych przedszkoli (60,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stare Babice: 2
  • w gminie Stare Babice: 4
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa