Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron 106. Dywizja Piechoty Armii Krajowej

Adres Szkoła Podstawowa

Pogrodzie 33b
Miejscowość Pogrodzie
Kod pocztowy 82-340
Gmina Tolkmicko
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

552312316
Strona
Regon 00119167000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Pogrodzie pod adresem Pogrodzie 33b. Telefon do szkoły to 552312316. Numer fax: 552312316. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Tolkmicko, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sppogrodzie.szkolnastrona.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00119167000000.

Szkoła Podstawowa naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce to 87, z czego 46 to uczennice, a 41 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat elbląski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4031 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (175,26 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Pogrodzie: 1
  • w gminie Tolkmicko: 6
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa