Gimnazjum Specjalne W Mow W Kamionku Wielkim


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Mow W Kamionku Wielkim

Patron brak

Adres Gimnazjum Specjalne W Mow W Kamionku Wielkim

82A
Miejscowość Kamionek Wielki
Kod pocztowy 82-340
Gmina Tolkmicko
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Mow W Kamionku Wielkim

552313141
Strona
Regon 28000947800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Mow W Kamionku Wielkim znajduje się w miejscowości Kamionek Wielki pod adresem - 82A. Nr tel. do szkoły to 552313141. Numer faksu: 552313228. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Tolkmicko, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.mowkamionekwielki.elblag.edu.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 28000947800000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat elbląski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2143 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół gimnazjalnych (164,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-12.5-3.88-6.72
2006-8.84-1.95-4.49
2007-18.99-3.9-9.98
2008-17.06-1.58-8.78
2009-17.96-3.6-9.15
2010-8.16-2.99-4.92
2011-14.38-2.93-7.19
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-18.46-2.89-10.55
2006-12.56-2.99-7.24
2007-16.59-3.79-9.29
2008-22.85-4.2-12.93
2009-15.36-4.86-9.56
2010-15.87-3.56-8.17
2011-11.86-3.08-7.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum