Szkoła Podstawowa W łęczu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Łęczu

Patron Morski Oddział Straży Granicznej

Adres Szkoła Podstawowa W Łęczu

29
Miejscowość Łęcze
Kod pocztowy 82-340
Gmina Tolkmicko
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Łęczu

552313221
Strona
Regon 00119166300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W łęczu znajduje się w miejscowości Łęcze pod adresem 29. Nr tel. do szkoły to 552313221. Nr faksu: 552313221. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Tolkmicko, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.splecze.superszkolna.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00119166300000.

Szkoła Podstawowa W łęczu przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 96, z czego 46 to uczennice, a 50 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,6. Powiat elbląski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4031 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (175,26 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łęcze: 1
  • w gminie Tolkmicko: 6
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa