Gimnazjum W Tolkmicku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Tolkmicku

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum W Tolkmicku

Szkolna 20
Miejscowość Tolkmicko
Kod pocztowy 82-340
Gmina Tolkmicko
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Tolkmicku

552316168
Regon 17077276500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Tolkmicku mieści się w miejscowości Tolkmicko pod adresem Szkolna 20. Numer tel. do gimnazjum to 552316168. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Tolkmicko, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 17077276500000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 176, z czego 82 stanowiły uczennice, a 94 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 16 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3,2. Powiat elbląski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2143 uczniów w powiecie przypada 13 innych gimnazjów (164,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tolkmicko: 3
  • w gminie Tolkmicko: 6
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.96-3.88-6.72
2006-0.14-1.95-4.49
2007-0.98-3.9-9.98
2008-0.52-1.58-8.78
2009-0.34-3.6-9.15
2010-1.69-2.99-4.92
2011-0.01-2.93-7.19
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.66-2.89-10.55
2006-1.91-2.99-7.24
2007-2-3.79-9.29
2008-3-4.2-12.93
2009-3.77-4.86-9.56
2010-0.48-3.56-8.17
2011-2.44-3.08-7.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa