Szkoła Podstawowa W Milejewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Milejewie

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa W Milejewie

Szkolna 1
Miejscowość Milejewo
Kod pocztowy 82-316
Gmina Milejewo
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Milejewie

552311285
Strona
Regon 00027010700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Milejewie mieści się w miejscowości Milejewo pod adresem Szkolna 1. Telefon do szkoły podstawowej to 552311285. Nr fax: 552311422. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Milejewo, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spmilejwo.com. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00027010700000.

Szkoła Podstawowa W Milejewie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 240, z czego 111 stanowiły dziewczynki, a 129 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 20 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 5. Powiat elbląski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4031 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (175,26 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Milejewo: 3
  • w gminie Milejewo: 3
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa